Przyczyny padaczki

Padaczka jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurologicznych. Wynika z nieprawidłowych czynności mózgu i może spotkać osoby w praktycznie każdym wieku. Przyczyny padaczki niekiedy są ciężkie do zdiagnozowania w odniesieniu do konkretnego przypadku, niemniej dobrze znane są czynniki, które mogą tę chorobę powodować.

Przede wszystkim, występuje pewne ryzyko obciążenia genetycznego dla epilepsji. Osoby, u których w wywiadzie medycznym potwierdzono przypadki padaczki – szczególnie w najbliższej rodzinie – są bardziej narażone na zachorowanie, zwłaszcza we wczesnym wieku dziecięcym.

Główne przyczyny epilepsji

Często epilepsja powodowana jest przez mechaniczne urazy głowy, które wpływają na częściowe uszkodzenie mózgu. Co istotne, w wielu przypadkach za padaczkę odpowiadają uszkodzenia głowy w okresie okołoporodowym. Z tej też przyczyny choroba jest tak częsta w wieku niemowlęcym. W czasie tym kości czaszki są jeszcze niewykształcone i dość miękkie. Ewentualne urazy w konsekwencji mogą bardzo poważnie wpłynąć na uszkodzenia narządów, które powinny chronić.

Gdy pojawia się epilepsja przyczyny należy doszukiwać się także w chorobach wtórnych, których przebieg spowodował uszkodzenia układu nerwowego. Są to naczyniowe choroby mózgu, przede wszystkim udar. Same w sobie niebezpieczne, dodatkowo uszkadzają naczynia krwionośne i prowadzą do nieodwracalnych zmian. Jednym ze skutków może być właśnie epilepsja.

Padaczka a inne choroby

Padaczka może także współegzystować z innymi schorzeniami, a według specjalistów jedna choroba oddziałuje wówczas na drugą oraz odwrotnie. Do chorób takich należy chociażby choroba Alzheimera. Sytuacja, w której chory cierpi zarówno na jedną, jak i drugą dolegliwość, jest stosunkowo częsta i specjaliści już dawno zauważyli tę zależność. Dotyczy ona, rzecz jasna, przede wszystkim osób starszych.

Podobnie na występowanie epilepsji wpływ ma przebyta lub leczona choroba nowotworowa. Przede wszystkim nowotwór mózgu – sam guz oraz jego chirurgiczne usunięcie – może powodować uszkodzenia organu. Nierzadko skutkują one padaczką, napadami drgawkowymi oraz okresami utraty świadomości.

Należy także zauważyć, że często chory przez długi czas nie zwraca uwagi na fakt pojawienia się epilepsji. Początkowe skąpe objawy przypisywane są innym okolicznościom, a przez to ignorowane. Choroba nierzadko jest diagnozowana po długim czasie i przez zupełny przypadek. W takiej sytuacji bardzo trudno ustalić bezpośrednią przyczynę, wydarzenie, które spowodowało rozwój choroby.

Przyczyny padaczki alkoholowej

Warto także wspomnieć o schorzeniu, jakim jest padaczka u alkoholików. Alkoholowa padaczka przyczyny ma zupełnie inne. Zresztą sama choroba także nie jest klasyczną epilepsją, jej zwyczajowa nazwa zaś bierze się przede wszystkim z podobieństwa objawów, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych drgawek.

Padaczka alkoholowa to reakcja organizmu nałogowego alkoholika na odstawienie napojów wyskokowych. Sytuacja taka jest pewnym szokiem, w konsekwencji organizm reaguje w sposób obronny. Warto pamiętać, że problem taki dotyka wyłącznie alkoholików, a osoby sporadycznie spożywające alkohol nie są zagrożone. Dolegliwość taka może minąć samoistnie, warunkiem stałej poprawy jest konsekwentne leczenie odwykowe.

Podsumowując, ciężko jest wskazać konkretną i jedną przyczynę epilepsji. Czynników jest na tyle dużo, że śmiało można postawić tezę, iż choroba może potencjalnie spotkać każdego. Bez wątpienia głowę należy oszczędzać, niemniej całkowita ochrona czy szczepionka na padaczkę nie istnieje. Ważne jednak, aby kontrolować chorobę, gdy już do niej dojdzie i w przypadku jej zdiagnozowania, systematycznie ją leczyć.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 9 = 18